Nieuw onderwerp beginnen

Wens: open vragen zonder beoordeling

Wij hebben enorm de behoefte om in een les (open) vragen toe te voegen waarbij geen beoordeling gegeven wordt. Het idee is dat de student in een les een aantal onderwerpen behandelt en dat tussendoor wordt getoetst of de cursist de behandelde materie begrijpt. Dit wordt gedaan door zoveel mogelijk gebruik te maken van alle vraagtypen.

Het voordeel van een open vraag (met model antwoord) is dat je de student zelf laat nadenken over het te geven antwoord, het nadeel is echter dat in de huidige opzet er een beoordeling gegeven moet worden aan het gegeven antwoord. Als wij het beoordelen beleggen bij onze docenten/begeleiders neemt dit een grote hoeveelheid extra werk met zich mee. Beleggen we het beoordelen bij onze cursisten, dan wordt dit vergeten of overgeslagen omdat ze het nut niet zien van deze feature. Dit heeft weer als gevolg dat de activiteit niet volledig wordt afgerond en de docent/begeleider foutieve informatie te zien krijgt.


Wij willen graag een functie/knop bij de (open)vragen waarbij we kunnen aangeven of de vraag wel of niet beoordeelbaar is. Het modelantwoord wordt enkel ter kennisgeving aangenomen en het is aan de cursist om het gegeven antwoord te vergelijken met het model antwoord.

Zeer begrijpelijk verzoek, bij deze ondersteund!

Aanmelden of registreren om een reactie te posten