Welke vraagtypen kan ik gebruiken?

Laatst gewijzigd: 2015-12-16 15:05:50 +0100

De werking van vragen is in een kenniscontentbibliotheek anders dan in een evaluatiecontentbibliotheek. Niet alle vragen zijn voor beide contentbibliotheken gelijk. Lees hiervoor ook het artikel 'Wat is het verschil tussen een kennis- en een evaluatiecontentbibliotheek?


Multiple Choice

In een Multiple Choice vraag is één antwoord correct.Multiple Response

In een Multiple Response vraag kunnen meerdere antwoorden correct zijn.Fill-in-the-Blank

In een Fill-in-the-blank vraag moet er in een zin een woord worden ingevuld.Hotspot

In een hotspotvraag moeten deelnemers op een bepaald gedeelte in een afbeelding klikken.Open vraag

In een open vraag kunnen deelnemers een stuk tekst opgeven als antwoord op een vraag. De begeleider of de deelnemer zelf, kan aan de hand van een antwoordmodel beoordelen of het antwoord correct is.Matrix (kennisbibliotheek)

In een matrixvraag kun je meerdere vragen in een overzicht zetten. Hierbij heb je twee opties:

Eén set antwoordmogelijkheden voor alle subvragen

  • Elke vraag heeft dezelfde antwoordmogelijkheden.


Verschillende antwoordmogelijkheden per subvraag

  • Elke vraag kan verschillende antwoordmogelijkheden bevatten.


De vragen kunnen tevens bestaan uit Multiple Response vragen.Matrix (Evaluatiebibliotheek)

Zie het artikel 'Matrixvraag in een evaluatiecontentbibliotheek'.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?