Welke activiteiten kan ik gebruiken in een template?

Laatst gewijzigd: 2018-11-07 10:11:37 +0100

In een template kun je verschillende activiteiten toevoegen. Vind hier wat elk type inhoud.

Waar kan ik activiteiten toevoegen?

Klik op de tab Templates in het hoofdmenu en vervolgens op Aanpassen bij het template dat je wilt gebruiken.


Hoe kan ik activiteiten toevoegen?

Om een activiteit aan te maken dien je een blok te kiezen of aan te maken waar je de leeractiviteit onder kunt zetten. Klik vervolgens op + Activiteit en kies in het dropdownmenu een bepaalde activiteit. Geef het een unieke naam en klik op Ok om dit op te slaan.

Het instellen van de activiteiten

Zie hiervoor het artikel 'Algemene instellingen van activiteiten'.


Welke activiteitssoorten kan ik toevoegen?

Les

In een les kun je een combinatie maken van vragen en inhoudsdelen. Deelnemers zien na het beantwoorden van de vraag gelijk het juiste antwoord.


Documentatie

Documentatie is bedoeld om naslag in te zetten. Deelnemers hoeven deze activiteit niet perse af te ronden, daarom is er bij dit type activiteit nooit een startknop te zien in het cursusoverzicht, maar een 'Bekijk details' knop.
In documentatie kun je alleen inhoudsdelen toevoegen en geen vragen.


Opdracht

In een opdracht kun je vragen zetten die de deelnemer eerst moet beantwoorden voordat hij feedback krijgt op de gegeven antwoorden.
Je kunt geen inhoudsdelen toevoegen


Inleveropdracht

Bij een inleveropdracht kunnen deelnemers bestanden uploaden die wordt nagekeken door de begeleider of de andere deelnemers. De inleveropdracht kan alleen worden ingezet in een Blended-, Social- of Game Based Learning template.

Inleveropdracht instellen


Toets

In een toets kun je vragen zetten die de deelnemer eerst moet beantwoorden voordat hij feedback krijgt op de gegeven antwoorden. Je kunt een score instellen waarmee aangetoond kan worden of de deelnemer geslaagd of gezakt is.

Instellingen

Tab 'Activiteit content': Selecteer de vragen die je wilt gebruiken. Je kunt de vragen ook selecteren op basis van examentermen zodat de toets at random wordt samengesteld, net als bij een proefexamen.

Zie ook het artikel 'Wat zijn examentermen'.

Proefexamen

Proefexamens zijn te vergelijken met toetsen waarbij je kunt instellen dat het proefexamen meerdere keren kan worden gemaakt. Doordat de vragen at random samengesteld worden met behulp van examentermen, is elk proefexamen anders. Proefexamens zijn een verzameling vragen die de deelnemer eerst moet beantwoorden voordat hij feedback krijgt op de gegeven antwoorden. Bij de samenstelling van het proefexamen worden zoveel mogelijk vragen geselecteerd die de deelnemer nog niet heeft gedaan.

Instellingen
Zie ook het artikel 'Wat zijn examentermen?'.

Tab 'Activiteit content': In tegenstelling tot andere activiteiten is het bij een proefexamen niet mogelijk om rechtstreeks vragen te selecteren. Er zijn hierbij 2 opties.
- De eerste is om de vraagselectie 'willekeurig over alle termen' te selecteren. Hierbij worden de vragen uit alle examentermen gehaald. Geef hier aan hoe veel vragen je in het proefexamen wilt opnemen.
- De tweede mogelijkheid is om handmatig de examentermen te selecteren waar je vragen uit wilt halen voor het proefexamen. Selecteer de examentermen die je wilt gebruiken.

Bij drempel kun je aangeven hoeveel vragen een deelnemer goed moet hebben van een bepaalde examenterm om voor dat examenterm voldoende te scoren.


Assessment

Assessments zijn zelfbeoordelingen waar je evaluatievragen in kunt zetten. Ook kun je er inhoudsdelen in zetten.
Assessments werken met meeteenheden. Dat zijn competenties waar de deelnemers een bepaalde score op kunnen halen.

In een Assessment kunnen alleen evaluatievragen komen.Om een profiel aan te maken, dien je matrixvragen met meeteenheden te gebruiken. Zie ook het artikel 'Matrixvraag van het type evaluatie'.
Instellingen

Deelnemers kunnen toelichting geven: Door dit aan te vinken wordt het voor de deelnemers mogelijk om een toelichting te typen bij een vraag.
Toon algemene profielscore bij resultaten: Vink deze aan als deelnemers na het afronden van het assessment een samenvatting mogen zien van de profielscore.
Profiel: In een profiel moet je aangeven welke meeteenheden je gaat gebruiken in het assessment. Meeteenheden zijn competenties waar de deelnemers een bepaalde score op kunnen halen, ze moeten gedefinieerd worden in de content. Je kunt meerdere profielen aanmaken.

Klik op de knop Nieuw profiel en vul een profielnaam en beschrijving in. Kies de meeteenheden die bij dat profiel horen. Klik op Creëer.


Enquête

In een enquête kun je vragen en inhoudsdelen zetten. Aan de vragen wordt geen score gehangen.

In een Enquête kunnen alleen evaluatievragen gezet worden.

360° feedback

360° feedback zijn hetzelfde als assessments, alleen kunnen deelnemers na afloop iemand anders uitnodigen om die vragen ook te beantwoorden. Zo kan de deelnemer die antwoorden vergelijken om een beter beeld te krijgen van zichzelf en zijn voortgang.

Instellingen

Deelnemers kunnen toelichting geven: Door dit aan te vinken wordt het voor de deelnemers mogelijk om een toelichting te typen bij een vraag.
Beoordelaar beoordeelt anoniem: Degenen die de 360° feedback beoordelen, doen dat geheel anoniem. De deelnemer kan niet zien welke antwoorden van welke beoordelaar komt.

Uitnodigingsinstellingen, Extra informatie: Voeg hier extra  tekst toe wat de beoordelaars te zien krijgen in hun uitnodigingsmail.  De standaard mail bevat deze tekst: Beste "naam", U kunt hier de  activiteit "Naam + Link" starten. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke  groet, "Naam deelnemer".


Wat zien de deelnemers?

Deelnemers dienen zelf eerst de Matrixvragen te maken, voordat ze anderen kunnen vragen dezelfde vragenlijst over hen in te vullen.

Als de deelnemer feedback heeft ontvangen van de personen die hij heeft uitgenodigd, dan krijgt hij het volgende overzicht te zien:


In een 360° feedback kunnen alleen evaluatievragen gezet worden.

SCORM

Met SCORM is het mogelijk om externe content in een cursus te gebruiken.
Zie het artikel Aanmaken activiteit: SCORM hoe je SCORM kunt toevoegen in het template


Certificaat

In deze activiteit kun je een certficaat laten uitreiken aan deelnemers. Op het certificaat worden automatisch de persoonsgegevens ingevuld van de deelnemer. In het artikel 'Aanmaken activiteit: Certificaat' worden de stappen beschreven die je moet doorlopen om dit mogelijk te maken.


Externe activiteit

Een externe activiteit is een activiteit die los van aNewSpring gemaakt is, bijvoorbeeld een praktijkexamen of een externe cursus die afgespeeld wordt middels LTI. Begeleiders hebben de mogelijkheid om achteraf een cijfer in te vullen per deelnemer.
Als je gebruik wilt maken van een externe tool dient dat ook via de externe activiteit te gebeuren. Verder kun je via een externe activiteit ook een andere website iFramen (HTML-kennis voor vereist).

Type content
Niets indien de begeleider enkel een cijfer moet geven
LTI link
Externe link


Webinar

In de Webinar activiteit kun je een link plaatsen naar een online meeting die je georganiseerd hebt via bijvoorbeeld Join.me, Go to meeting of Adobe Connect.

Zie hiervoor ook het artikel 'Aanmaken activiteit: Webinar'.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?